EL QUART MÓN

"La pobresa en les ciutats del primer món, la pobresa al costat de casa nostra".

QUART MÓN és un terme amb el qual es designa les mancances i la marginació que pateixen determinats col·lectius inserits en societats en les quals bona part dels seus integrants gaudeixen d’abundància i de prosperitat. Aquests espais de depressió social es solen trobar a les àrees urbanes de grans ciutats del Primer Món.

Una mica de història...

El terme s’utilitza per primer cop als anys 70 per fer referència a aquelles persones que es troben en una situación precària. El seu creador va ser el pare Joseph Wresinska que a 1957 va fundar a França la primera associació contra l’exclusió dels més pobres. A Catalunya el terme va ser introduit per la fundació "Justicia i Pau".

 

“LA POBREZA NO LA CREA LA GENTE POBRE. ESTA ES PRODUCTO DEL SISTEMA QUE HEMOS CREADO, POR ENDE HAY QUE CAMBIAR LOS MODELOS Y CONCEPTOS RÍGIDOS DE NUESTRA SOCIEDAD”.

MUHAMMAD YUNUS, 

emprenedor social

PER QUÈ EL QUART MÓN?

Situació actual de pobresa a Catalunya

Perquè volem fer visibles a les famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat per manca de feina, habitatge, problemes de salut, dificultats alhora de regularitzar la seva situació legal... i per tant mancades d'una seguretat física, psicològica i social i d'un benestar personal i una participació en la societat en la que viuen que facin possible la millora del seu benestar i la dels seus fills. 

21,3%

< 16 anys 

+ 65 anys 

en risc d'exclusió social

(total població)

sector més afectat per la pobresa (28% de la població)

segon sector més afectat

(19,2 de la població)

Immigrants

48%

Dones 24% > Homes 18%

sector més afectat per la exclusió social

el gènere femení es troba més afectat que el masculí