top of page

EL QUART MÓN

"La pobresa en les ciutats del primer món, la pobresa al costat de casa nostra".

QUART MÓN és un terme amb el qual es designa les mancances i la marginació que pateixen determinats col·lectius inserits en societats en les quals bona part dels seus integrants gaudeixen d’abundància i de prosperitat. Aquests espais de depressió social es solen trobar a les àrees urbanes de grans ciutats del Primer Món.

Una mica de història...

El terme s’utilitza per primer cop als anys 70 per fer referència a aquelles persones que es troben en una situación precària. El seu creador va ser el pare Joseph Wresinska que a 1957 va fundar a França la primera associació contra l’exclusió dels més pobres. A Catalunya el terme va ser introduit per la fundació "Justicia i Pau".

 

“LA POBREZA NO LA CREA LA GENTE POBRE. ESTA ES PRODUCTO DEL SISTEMA QUE HEMOS CREADO, POR ENDE HAY QUE CAMBIAR LOS MODELOS Y CONCEPTOS RÍGIDOS DE NUESTRA SOCIEDAD”.

MUHAMMAD YUNUS, 

emprenedor social

PER QUÈ EL QUART MÓN?

Situació actual de pobresa a Catalunya

Perquè volem fer visibles a les famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat per manca de feina, habitatge, problemes de salut, dificultats alhora de regularitzar la seva situació legal... i per tant mancades d'una seguretat física, psicològica i social i d'un benestar personal i una participació en la societat en la que viuen que facin possible la millora del seu benestar i la dels seus fills. 

21,3%

< 16 anys 

+ 65 anys 

en risc d'exclusió social

(total població)

sector més afectat per la pobresa (28% de la població)

segon sector més afectat

(19,2 de la població)

Immigrants

48%

Dones 24% > Homes 18%

sector més afectat per la exclusió social

el gènere femení es troba més afectat que el masculí

bottom of page